De Naam YAGIS

Wat betekend de naam YAGIS:

Aan de westkust van Canada woont een inheems volk, de Kwakwaka’wakw. Al eeuwen lang onderhouden deze mensen een innige relatie met de natuur: de wereld van de onderzee in het bijzonder. Deze relatie komt tot uitdrukking in oeroude legendes. Veel legendes gaan over de wereld van de onderzee. De koning van de onderzee is de rijke kunugwe. Heerser van alle wezens van de onderwereld. Na een van deze wezens is wordt ons schip, een Flevoklipper 12,75 genoemd. De koning van de onderzee kunugwe verteld er dit over

Kunugwe zegt:

Iedereen is welkom in mijn wereld op of onder water. Een ieder die vol eerbied en ontzag met mij wereld omgaat heeft niets te vrezen.

kunugwe verteld:

YAGIS Jij zeemonster! Jij kan de zee doen koken en het water in beroering brengen. Jij bent degene die schepen omwerpt en verzwelgt, als zij die er in varen de wereld van de onderzee niet met zorg behandelen. Jou respect doet mij goed. Het leert anderen ook respect moeten hebben voor alles wat leeft. YAGIS beschermt de zee tegen degene die haar kwaad wil. Het zee monster is erg groot. Maar heeft menselijke trekken en is begroeid met dingen uit de zee zoals algen wieren en schelpen.